Touchex - Financial recovery

Faillissementsbegeleiding en doorstart


Als uit onderzoek blijkt dat een faillissement van uw onderneming onafwendbaar is, dan is een snelle en doeltreffende advisering van vitaal belang. De gevolgen van een mogelijk faillissement worden dan zo snel mogelijk in kaart gebracht. Een risico inventarisatie evaluatie is een vorm van continue bedrijfsanalyse om uw bedrijfsrisico te beperken. Met behulp van managementinformatie kunt u uw bedrijf sturen op financiële kengetallen zoals uw ondernemingsvermogen, werkkapitaal, liquiditeit en bedrijfskrediet. Door interne en externe omstandigheden ontbreekt het zicht op deze managementinformatie nogal eens. Gevolg: afname van omzet en liquiditeitsproblemen. De artikelen hieronder beschrijven de wijze waarop een DGA effectief maatregelen kan nemen om een reorganisatie, dreigend faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging succesvol door te komen. Met name de hulp en begeleiding bij reorganiseren om uw interne bedrijfsvoering te verbeteren en het bedrijfsrisico te verkleinen wordt met voorbeelden uiteengezet. Het veiligstellen van pensioen DGA, een eventuele herfinanciering en de opties die u heeft om een ontslagprocedure aan te vragen bij de kantonrechter is uiteengezet. Verkopen van een verliesgevend bedrijf is mogelijk. De checklist doorstart faillissement is een leidraad om uw opties bij een surseance of faillissement snel inzichtelijk te maken. Een (dreigend) faillissement?


Met Touchex Advies & Intermediair staat u er niet alleen voor. De druk die er zowel op de onderneming als op u als ondernemer bij een (dreigend) faillissement ontstaat, werkt vaak verlammend. Met Touchex staat u er als ondernemer bij een (dreigend) faillissement echter niet alleen voor. Wij hebben hoogopgeleide, ervaren specialisten in huis die u in deze moeilijke periode van een (dreigend) faillissement zoveel mogelijk “ontzorgen”. Daarnaast hebben we de beschikking over een uitgebreid netwerk van externe specialisten (juristen, fiscalisten, accountants, notarissen), die kunnen worden ingeschakeld bij zeer specialistische faillissementsvraagstukken.


Touchex Advies & Intermediair fungeert daarbij als projectregisseur.